FXnero - Custom Guitar Effects

Fireboost je hand made gitarska pedala koja spada u kategoriju transparentnih boost pedala sa tri kontrole (volumen, pregain i tone) , rađena po uzoru na na FAT BOOST - (General Guitar Gadgets) , a projektirana od gosp. Jack Orman, te modificirana po General Guitar Gadgets projektu - JOAM BoutiqueBoost.