FXnero - Custom Guitar Effects

Brown Touch je hand made distorzijska gitarska pedala rađena po uzoru na BSIAB2 pedalu (General Guitar Gadgets), dizajnirana od strane gosp. Ed Guidry, a bazirana na AMZ MiniBooster gitarskoj pedali - rad gosp. Jack Orman i dalje realizirana od strane gosp. Aron Nelson i Doug Hammond. 

Ovo je jedna od ponajboljih heavy Marshall-type distorzijskih pedala sa više nego dovoljno gain-a, a takoðer se izvanredno ponaša i kao low drive pedala.

Brown Touch u sebi sadrži tri vrlo pomno dizajnirana moda:

1. Bass mod
2. Vintage / Modern moda
3. Bright mod